Vilka uppdrag betalar sig bäst för en frilansare?

Det finns olika sätt att försörja sig som frilansare, oavsett du brinner för att skriva, redigera och korrekturläsa eller vill jobba som copy writer, originalare, fotograf, scripta eller tolk. Eller varför inte som spelutvecklare och/eller speldesigner?

Vi är alla olika och det är tur, eftersom vissa föredrar att enbart skriva redaktionella texter för dagstidningar, resemagasin, inredningstidningar eller liknande, medan andra hellre försörjer sig på att enbart skriva content till hemsidor, bloggar, företagspresentationer, webbutiker med mera.

Skrivteknikerna skiljer sig åt

Rent tekniskt skiljer sig skrivandet åt en del, inte minst mellan content writing och copy writing, men även teknikerna för att skriva content och redaktionellt är olika. Det finns dessutom flera olika områden att fördjupa sig inom om man skulle vilja som reporter. Några exempel är sport, kultur, inrikes och/eller utrikespolitik, film och litteratur med flera.

Som skribent kan du också välja olika inriktningar, såsom ledarskribent, krönikör, kåsör, redigerare, debattredaktör med flera. Vilka uppdrag som betalar sig bäst varierar och beror främst på uppgiftens omfattning, nivå, förkunskapskrav samt uppskattad tidsåtgång. Många frilansskribenter drivs av ett genuint intresse och kärlek till språk och form, men det är klart att man vill kunna försörja sig också.

Som reklamskribent, eller copywriter, arbetar man som reklam- och annonsskapare och ansvarar för att komma på och formulera idéer för att skapa slagfärdiga rubriker, reklamkampanjer mm. En stor del av en copywriters jobb består i att göra research, i syfte att samla fakta och bakgrundsmaterial.

Olika vägar att gå

För en frilansare som förutom att skriva, även har intresse av exempelvis foto, grafisk formgivning, programmering och kanske spelutveckling/design skulle det med all sannolikhet gå att få jobb på något stort spelbolag som Unibet eller liknande speltillverkare. Det är en populär och ständigt växande bransch.

Det är inte helt ovanligt att en person som gillar att uttrycka sig genom skrift även tycker om att jobba med färg, form och bildhantering. Här kommer några förslag på olika områden:

  • Grafisk formgivare – tjänar i snitt mellan 25-29 000 kronor i månaden och har en ljus framtid.

En grafisk formgivare kan jobba inom flera områden, bland annat som 2D- eller 3D-grafiker, video/annons/nyhets/bild- eller reprografiker. Ofta är det engelska man använder som arbetsspråk.

  • Webbdesigner – tjänar i snitt 25-30 000 kronor i månaden och har också en ljus framtid på arbetsmarknaden.

En webbdesigner behöver behärska programmering i bl. a Javascripts, ASP, HTML med flera. Även bildhanteringsprogram som Photoshop, Fireworks och ImageReady.

  • Originalare – tjänar i snitt 25-28 000 kronor i månaden men arbetsmarknaden är något begränsad.

En originalare har som uppgift att framställa PR-material, montera text och bilder mm.

  • Tolk/dövtolk – tjänar i snitt 30-32 000 kronor i månaden och har en ljus framtid framför sig.

Önskar man arbeta som tolk finns det några olika områden att välja mellan. Det går att tolka vid konferenser och olika möten, som kontakttolk för myndigheter, skolor, sjukhus och liknande och video- eller telefontolk.

  • Journalist – tjänar i snitt 35-27 000 kr kronor i månaden och ganska tuff konkurrens råder på marknaden.

En journalist kan arbeta på en redaktion eller som fältreporter i Sverige eller utomlands. Så kallad grävande journalistik kräver extremt mycket research och ett brinnande intresse för ämnet.

  • Scripta – tjänar i snitt 25-27 000 kronor i månaden men arbetsmarknaden är relativt begränsad.

En scripta arbetar med film eller TV och behöver ha ett utpräglad ordningssinne. Scriptan ska se till att filmens olika delar finns med i slutskedet av produktionen, det vill säga när delarna klipps ihop till färdig produkt.